Juwelier Gijsemberg - Eindejaar 2017 - page 12

057515/T1
€375
057272/T1
€465
Vanaf 4 december alle dagen open
(uitgezonderd 25 & 31 december )
Wij wensen U sfeervolle feestdagen !
GOUD 750‰, DIAMANTEN & HALFEDELSTENEN
OR 750‰, DIAMANTS & PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES
057495/19
€369
057523/V
€ 185
057527/X
€ 185
057275/45
€715
057526/VX
€595
057496
€ 199
057276
€235
Alle juwelen zijn vervaardigduit goud 750%°. Juwelen zijn vergroot afgebeeld. De verkoper waarborgt dat dediamantenuit deze collectieniet gediendhebben tot
het financieren vangewapende conflicten. Prijzen zijngeldig tot uitputting voorraaden kunnen schommelennaargelangdeprijs vangoudenedelstenen.
Tous les bijoux sont enor 750‰. Les bijoux sont agrandis. Le vendeur garantit que les diamants de cette collectionn’ont pas servi à financer des conflits armés.
Les prix sont valables jusqu’àépuisement du stocket peuvent êtremodifiés en fonctionduprixde l’or et des pierres précieuses.
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...36
Powered by FlippingBook